Nguồn liệu

Ngoài giáo trình là bộ sách giáo khoa do nhà xuất bản MacMillan – Hoa Kỳ cung cấp, trẻ có nguồn học cụ đa dạng như các Flashcards, Wheet Mat, Story Cards hay các CD để tự học. Đặc biệt, ứng dụng NAVIO là nguồn tư liệu giúp trẻ tự luyện tập, bên cạnh các trò chơi Games 3D, được sắp xếp theo các chủ điểm đã học, giúp các em trở nên ham học, biết kết nối và dễ dàng gặt hái thành công.
Nguồn liệu