learn English. earn Global Skills.
learn English. earn Global Skills.

ABOUT US
VỀ CHÚNG TÔI

GLOBAL LANGUAGES & SKILLS là trung tâm giảng dạy Anh ngữ, thuộc Tổ Chức Tư vấn Giáo dục chuyên nghiệp – World Education. Chương trình đào tạo của GL&S tập trung vào việc trang bị năng lực Anh ngữ vững chắc cho những ai muốn sử dụng Anh ngữ với các mục đích khác nhau, song song với việc chuẩn bị các kỹ năng hoạt động để họ có thể hội nhập thế giới trong bối cảnh hiện nay và mai sau.

100% ONLINE DELIVERY

Chương trình học tập hoàn toàn trực tuyến, trên nền giao diện kỹ thuật số tiên tiến

FLEXIBILITY - ANYTIME, ANYWHERE

Lớp học linh hoạt, ít người, học viên được chọn giờ học theo sự thuận tiện cá nhân.

SMALL-SIZED CLASS WITH WELL TRAINED, HIGHLY EXPERIENCED TEACHERS: EASY TO LEARN, EASY TO SUCCEED

Học tập với giáo viên bản ngữ lẫn người Việt Nam giàu kinh nghiệm, có bằng cấp cao, với phương pháp sư phạm thân thiện, theo sát năng lực lĩnh hội của từng người

DIVERSIFIED LEARNING RESOURCES PRESTIGIOUS PUBLISHERS

Nội dung học tập kết hợp nhiều sách giáo khoa và nguồn liệu kỹ thụật số do các nhà xuất bản nỗi tiếng trên thế giới cung cấp, hướng đến khả năng giao tiếp thực thụ, hiện đại và lĩnh hội nhiều kỹ năng hội nhập toàn cầu khác nữa.

LEARNING OUTCOMES
ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

English Skills

Learning & Innovation Skills

Critical thinking. Communication Collaboration & Creativity

Living values & Life skills

Information, media & technology skills

Ngoài năng lực tiếng Anh ứng với các thang đo của khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages), GL&S hướng đến trang bị cho người học, thông qua nội dung học tập:
  • Các kỹ năng học tập và thích ứng như: tư duy phản biện, Kỹ năng giao tiếp, hợp tác và sáng tạo.
  • Các kỹ năng và giá trị sống ứng với lứa tuổi.
  • Các kỹ năng thông tin, truyền thông và kỹ thuật số.

STUDY PROGRAMS
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

Đăng Ký Tư Vấn

Họ Tên
Số di động
Email
Tuổi
Tuổi
Call Now Button